Rel over vingerafdruk in paspoort

Er is een rel ontstaan over de opslag van de vingerafdrukken van alle Nederlanders in een landelijke database. Een aantal juristen en organisaties komen in verweer tegen deze opslag. Zij vinden namelijk dat de regeling de mensenrechten en regels op gebied van privacywetgeving overtreedt.

Nieuw paspoort
Vanaf 21 september worden van iedereen die een nieuw paspoort aanvraagt, vingerafdrukken afgenomen. Deze lichaamskenmerken komen volgens EU-regels in de pas te staan. Nederland gaat echter verder dan dit, door de vingerafdrukken te registreren in een landelijke database.

De officier van justitie kan bij opsporingsonderzoeken gebruik maken van deze gegevens. In principe wordt iedere Nederlander dus als verdachte aangemerkt.

In strijd met mensenrechten?
De komende dagen buigt het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in Genève zich over de vraag of deze regeling in strijd is met de mensenrechten.

"Ook het risico van diefstal van deze gegevens door onbevoegden is veel te groot", aldus vicevoorzitter Caroline Forder van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) dat het onderwerp op de agenda heeft gezet.

RFID
De vingerafdrukken worden namelijk opgeslagen op een zogeheten 'RFID-chip'. Dit is een geheugenchip die op ongeveer 10 meter afstand uit te lezen is.

Twee andere burgerrechtenorganisaties, Vrijbit en Privacy First, willen een klacht tegen de Nederlandse Staat indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens deze partijen heeft de overheid 'een grens overschreden'.

Met dank aan RvLaak voor de herschreven submit.