Defensie verbiedt hoogbouw in Enschede

Icoon BinnenlandsHet ministerie van Defensie verbiedt de gemeente Enschede een 110 meter hoge woontoren te bouwen in het centrum van de stad. Volgens het ministerie kunnen gebouwen die hoger zijn dan 45 meter de radarinstallatie op Vliegveld Twente storen.

''We zijn in gesprek met Defensie, maar als we er niet uitkomen, stappen we naar de rechter'', aldus een woordvoerder van de gemeente Enschede.

De radarinstallatie maakt deel uit van een landelijk dekkend netwerk, waarmee Defensie het vliegverkeer boven Nederland in de gaten houdt. ''De maatregel is een jaar geleden van kracht geworden. Bestaande gebouwen die hoger zijn mogen blijven staan, maar nieuwe projecten die nog in de planfase verkeren worden door Defensie verboden.''

Een woordvoerder van Defensie zegt in een reactie dat het hoogbouwverbod al vele jaren van kracht is. Het gaat in totaal om acht radarstations. ''Binnen een cirkel van 28 kilometer mag er niet hoger dan 45 meter worden gebouwd.'' Defensie heeft vorig jaar in brief aan de gemeenten de regel nog eens onder de aandacht gebracht. ''Dat was nodig, omdat het vooral iets van de laatste tijd is dat er steeds hoger wordt gebouwd en er grote windmolenprojecten worden ontwikkeld.''

In zeer specifieke gevallen kan Defensie een ontheffing verlenen. Of de bouw van de 110 meter hoge woontoren in Enschede daar mogelijk onder valt, kan Defensie nog niet zeggen.