SP komt niet aan bod in Provinciale Staten

De Socialistische Partij is niet geliefd als coalitiepartner in de te vormen provinciale besturen. Ondanks de forse winst die de socialisten boekten bij Provinciale Statenverkiezingen, komen ze bijna nergens in het bestuur. Alleen over toetreding tot het college van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant is de SP hoopvol gestemd. In de rest van de provincies wordt de partij meestal niet eens betrokken bij de voorbesprekingen tot coalitievorming.

Buiten Brabant wordt alleen nog in Friesland en Utrecht serieus onderhandeld, maar er wordt feitelijk weinig van verwacht door de SP.

SP-partijsecretaris Hans van Heijningen: ''Het is heel vervelend. Je wilt graag je programma uitvoeren in de provincie. En als je dan zo aan de kant geschoven wordt, dan is dat niet netjes.'' Volgens hem zijn de Provinciale Staten nogal naar binnen gericht en is er weinig aandacht voor. ''Dat werkt in de hand dat het een ouwe-jongenskrentenbrood-cultuur is.''