Eiffeltoren doet vijf minuten licht uit

Icoon Buitenlands De lichtjes op de Eiffeltoren in Parijs worden donderdag gedurende vijf minuten gedoofd. De directie doet op deze wijze mee aan een campagne om aandacht te vragen voor het milieu.

Een milieuorganisatie heeft opgeroepen donderdag om 19.55 uur gedurende vijf minuten het licht uit te doen. In Parijs verschijnt vrijdag een rapport van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Deze week zijn deskundigen uit een groot aantal landen in Parijs bijeen om hieraan de laatste hand te leggen.

Volgens de instantie SETE die de Eiffeltoren beheert, is onlangs het verlichtingsysteem van de toeristische attractie verbeterd, waardoor het energieverbruik met 30 procent is verminderd. Met 6,7 miljoen bezoekers per jaar is de toren een van de grootste publiekstrekkers ter wereld.

In Nederland dooft het ministerie van VROM in Den Haag donderdagavond op hetzelfde tijdstip als in Parijs de lichten. In Londen is dinsdag de nieuwe milieuorganisatie Global Cool in het leven geroepen. Global Cool wil onder meer met medewerking van beroemdheden en het gebruik van moderne communicatietechnologie vooral jongeren bewust maken om zuiniger om te gaan met energie.


Eiffeltoren om 20.01 uur