Allerrijksten weer fors rijker

Icoon FinancieelTerwijl er in Nederland nog altijd grote groepen mensen zijn die moeite hebben het hoofd boven water te houden, zijn de 500 rijkste Nederlanders er het afgelopen jaar gemiddeld ruim tien procent op vooruit gegaan. Binnen de top tien komen zelfs vermogensstijgingen van bijna vijfenzestig procent voor. De 500 rijkste Nederlanders bezitten samen inmiddels zo'n 121,5 miljard euro. Dat blijkt uit de meest recente Quote 500.

De familie Brenninkmeijer blijft de Quote 500 aanvoeren. Zij gingen er het afgelopen jaar ruim twintig procent op vooruit, waardoor hun totale vermogen nu rond de vijftien miljard euro bedraagt. De nummer twee op de lijst, Charlene de Carvalho-Heineken, moet het met veel minder doen. Haar vermogen groeide met iets meer dan veertig procent tot bijna vijf miljard euro.
Met dank aan pberends voor de submit.