Veel agressie tegen homo's

BinnenlandsZo'n 40% van de Nederlandse homoseksuelen is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van geweld of agressie. In de meeste gevallen betrof het overigens alleen verbaal geweld (schelden/beledigen). De meeste homo's zeggen zich niet onveilig te voelen door hun seksuele voorkeur, maar velen geven wel aan zich terughoudender te gedragen om vervelende incidenten te voorkomen.

De gegevens zijn afkomstig uit twee onderzoeken die werden uitgevoerd in opdracht van Politie en Wetenschap en de gemeente Amsterdam. Daaruit blijkt ook dat meer dan 50% van de homo's wel eens is uitgelachen of uitgescholden vanwege zijn of haar homoseksuele geaardheid, en 17% wel eens is gepest. Meer dan 10% is ooit bedreigd met lichamelijk geweld, en ruim 3% is vanwege zijn geaardheid mishandeld. De gemeente Amsterdam zegt dat uit hun onderzoek niet blijkt dat de agressie tegen homo's echt is toegenomen. Men zou zich vooral onveiliger voelen door berichten in de media.

De meeste incidenten tegen homo's worden gepleegd door meer dan ťťn persoon; in 75% van de gevallen betreft het een groep jongemannen die de dader zijn. In bijna de helft van de gevallen hebben de daders een autochtoon (Nederlands) uiterlijk. In de overige gevallen ging het om daders met een buitenlands uiterlijk (40%), meestal Marokkaanse of Turkse jongemannen, of om een gemengde autoch/allochtone dadergroep (14%). Bij incidenten in het publieke domein en rond uitgaanscentra zijn relatief vaak (groepen) allochtone jongeren betrokken, met name Marokkanen. De meeste ondervraagden hebben de indruk dat de tolerantie jegens homo's in de grote steden afneemt, terwijl in kleinere steden homo's juist beter geaccepteerd zouden worden.

-
Uitgebreid persbericht over deze kwestie.