Winkelier wordt 'koopzondag-moslim'

Meubelzaakeigenaar Frank van Wichen uit Almere gaat zich bekeren tot het islamitische geloof. Hij wil moslim worden zodat hij zijn zaak iedere zondag kan openen. Nu mag hij slechts 12 zondagen per jaar open, en dat is veel te weinig volgens Wichen, omdat hij zijn omzet voornamelijk op zondag haalt. Kan hij niet iedere zondag open, dan ziet hij zich gedwongen zijn winkel te sluiten.

Wanneer Van Wichen nu zijn zaak buiten de koopzondagen open gooit, krijg hij een boete van 2.500 euro per overtreding. In de winkeltijdenwet staat echter dat een winkel die anders dicht moet blijven, tůch open mag als de eigenaar van de zaak een geloofsovertuiging heeft die een andere rustdag hanteert dan de zondag.

Van Wichen heeft er geen probleem mee om zijn zaak op vrijdag te sluiten. Hij hoopt dan ook snel moslim te kunnen worden.

-
In de Winkeltijdenwet staat onder meer:
Artikel 2 lid 1: Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben: a. op zondag [......]
Indien de eigenaar of beheerder van een winkel tot een kerkgenootschap behoort, dat de wekelijkse rustdag op een andere dag dan de zondag houdt, of te goeder trouw verklaart een godsdienst of levensovertuiging te belijden welke vordert, dat de wekelijkse rustdag op een andere dag dan de zondag wordt gehouden, verlenen burgemeester en wethouders op zijn verzoek ontheffing van het verbod van artikel 2, eerste lid, onder a.