Leden Hofstadgroep reisden naar Londen

Naar de Britse hoofdstad Londen zijn dit jaar twee radicale moslims uit Nederland, afkomstig uit de kring rond het terreur-netwerk de Hofstadgroep, afgereisd. Het betreft Usama Ali R. en Rachid B. De laatste werd onlangs in Londen opgepakt op verzoek van de Nederlandse justitie.

Usama Ali R. is een bekende van diverse leden van de Hofstadgroep, onder wie de vrijgesproken terreurverdachte Samir A. Ali R. behoort tot een groep moslims uit Zeeland die volgens justitie diensten verleent aan de Hofstadgroep. In 2001 werd de de Immigratie- en Naturalisatie Dienst middels een anonieme brief al getipt dat leden van de Zeeuwse cel 'followers of Osama Bin Laden' waren. Van Usama Ali R. is ook bekend dat hij huiskamerbijeenkomsten van de Hofstadgroep in Amsterdam heeft bijgewoond. Daar preekte Redouan al-Issar, alias sjeik Abu Khaled, alias 'de Syriër' die gezien wordt als de geestelijk leider van de Hofstadgroep.

Rachid B. wordt ervan verdacht 'de Syriër' te hebben geholpen te vluchten naar het buitenland op de dag dat Theo van Gogh werd vermoord. Verder verdenkt men hem van het rekruteren van terroristen, illegaal wapenbezit en het vervalsen van documenten. B. wordt omschreven als een 'zeer extreme' moslim, die vrouwen geen hand geeft. Hij is bevriend met een in Londen wonende Arabier, die preekt in Britse moskeeën.

De Nationale Recherche laat weten nog geen aanwijzingen te hebben dat Rachid B. contacten onderhield met een groep die in Londen aanslagen wilde plegen. Dat zal uit nader onderzoek moeten blijken. Justitie weet ook nog niet of B. en Ali R. te maken hebben met de aanslagen van gisteren in de Britse hoofdstad.

Spanje
Het zou overigens niet voor het eerst zijn dat Nederlandse terreurverdachten internationale contacten hebben. Zo bezochten in 2003 twee prominente Hofstadgroepleden, Ismail A. en de vrijgesproken Samir A., Spanje. Daar spraken ze met ene Abdelalim Akoudad. Hij is volgens Spanje een spilfiguur bij het aansturen van islamitische terreurcellen in Europa.