Tbs'er Schippers klaagt over detentieomstandigheden

i2Them2 had ons via de nieuws-submit te melden:

Wilhelm Schippers, de tbs'er die een paar weken geleden ontsnapte tijdens zijn proefverlof en nu verdacht wordt van de moord op een 73-jarige man, is het niet eens met zijn vorm van detentie. De tbs'er verblijft momenteel in een isoleercel en wordt permanent door camera's in de gaten gehouden, aldus zijn advocaar J. Knoester vandaag.

Knoester zal vandaag twee klachten indienen bij de commissie van toezicht van het huis van bewaring Damersluis in Amsterdam. Ook zal hij een verzoek indienen bij de Raad voor Strafrechttoepassing om de strenge detentieomstandigheden op te schorten, totdat de commissie van toezicht een besluit heeft genomen. Knoester: "Dit zal de uitspraak van de commissie versnellen."