'Warme Golfstroom komt stil te vallen'

De warme Golfstroom die West-Europa een zachter klimaat geeft, is aan het stilvallen. Dat komt door de invloed van de opwarming van de aarde, hetgeen weer komt door het broeikaseffect, zo stellen wetenschappers.

Met de Golfstroom komt warm zeewater uit de Golf van Mexico naar het noorden van de Atlantische Oceaan. Daar bevriest het aan de Noordpool. Het overblijvende water is daardoor zouter en zakt naar beneden, waarna het in zuidelijke richting weer terugstroomt.

Maar omdat de ijskappen onder invloed van de opwarming van de aarde afsmelten, wordt het water bij de Noordpool zoeter. Hierdoor wordt het zinken van het water, wat 'de motor' is voor de Golfstroom, tegengegaan. De motor van van de Golfstroom komt dus als het ware stil te vallen.