Nederlandse moslimpartij kan rekenen op steun

revizo had ons via de nieuws-submit te melden:

Het Nederlands Dagblad meldt vandaag dat een democratische moslimpartij in de grote steden op flinke electorale steun kan rekenen. Nu al geeft 20% van alle Turken en Marokkanen aan zeker op zo'n partij te gaan stemmen. De cijfers komen van bureau MCA Communicatie, dat sinds 2002 de bekendheid en populariteit van de Arabisch Europese Liga (AEL) van Dyab Abou Jahjah in de vier grote steden meet onder Turken en Marokkanen van 15 jaar en ouder.

De AEL blijkt vooral onder Marokkanen ongekend populair. 75% van hen kent de groepering en 80% vindt het een goede zaak dat de liga bestaat. Dat is meer dan in 2002. Toen steunde 52% van de mensen die de AEL kenden deze groepering. Turken kennen de AEL in veel mindere mate; 30% kent de AEL, en na uitleg geeft 61% aan het bestaan ervan een prima zaak te vinden.

De AEL wil in de grote steden aan de komende gemeenteraadsverkiezingen meedoen met een moslimpartij. Zo'n 20% van de Turken en Marokkanen stemt 'zeker' op zo'n partij. Circa 25% stemt op een bestaande partij en 33% weet het nog niet.

In de vier grote steden bestaat zo'n 12% van de inwoners uit Turken en Marokkanen. Een moslimpartij zou zodoende kunnen rekenen op 2,5 tot 7% van de raadszetels. Dat is mede afhankelijk van het opkomstpercentage.

Cees van Eijk, directeur van MCA Communicatie, noemt de ongekende populariteit van de AEL opvallend: ''Ik heb begrepen dat de AEL als organisatie niet zo sterk is, maar er is veel draagvlak voor zo'n verzuilde partij. Er zijn weinig organisaties die zonder historie voor het belang van Turken en Marokkanen opkomen. In het land der blinden is éénoog koning''.