"Allochtonen zijn kop van jut"

pberends had ons via de nieuws-submit te melden:

Afgelopen zaterdag heeft D66-leider Dittrich zich scherp uitgelaten over de harde toon omtrent het integratiedebat van allochtonen. Zo zei Dittrich op een partijcongres in Den Haag: "Denkbeelden en taalgebruik vliegen steeds vaker gierend uit de bocht. Vooral als het om allochtonen gaat."

Zijn kritiek was indirect een wijzende vinger richting de coalitiepartners CDA en VVD. Kort na de publicatie van het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie-Blok hadden deze fracties stevige kritiek geuit op de conclusies ervan. "De boodschap uit het rapport kwam hen niet uit. De integratie moest en zou mislukt zijn. Aan die conclusie mocht het rapport niets veranderen", zei Dittrich verwijtend richting het CDA en de VVD.

Dittricht hekelt de manier waarop het debat rondom het integratievraagstuk wordt gevoerd. Volgens hem gaat het politieke debat te veel over meningen en te weinig over feiten. "Je wordt haast verketterd als je iets positiefs zegt over allochtonen." Volgens Dittrich lijken "allochtonen de kop van jut te zijn geworden'. Daar moeten we vanaf."

Hij gaf wel aan dat het Afghaanse asielzoekers nu veilig naar hun land terugkunnen. Op dit punt is Dittrich het eens met minister Verdonk van Vreemdelingenbeleid en Integratie. "Nu een deel van het land rond Kaboel weer veilig is, wordt het tijd om een behoedzame en gefaseerde terugkeer van Afghaanse asielzoekers te stimuleren."