Harde woorden bij integratie-commissie

De openbare hoorzitting over integratie van de Kamercommissie-Blok ging er afgelopen maandag in Rotterdam hard aan toe, zo valt te lezen in het Rotterdams Dagblad. De commissie zetelde in de wijk Charlois, en het waren voornamelijk jonge, hoogopgeleide allochtonen die hun verhaal kwamen doen. Daarbij ging het er zo fel aan toe dat sommige aanwezige autochtonen schrokken van de reacties van de allochtonen.

De integratie van minderheden is volgens de allochtonen niet mislukt, maar de integratie in het algemeen. En dat komt volgens hen vooral door gebrek aan acceptatie van de autochtone bevolking. De frustratie onder jonge, gekleurde Nederlanders bleek erg groot. Iedereen kreeg er van langs. Politici, de media, onverdraagzame autochtonen, wetenschappers, docenten. ,,Het wordt hoog tijd dat de Nederlanders gaan integreren. Ze moeten leren om in een multiculturele samenleving te leven'', zei een jonge vrouwelijke studente.

Ook Leefbaar Rotterdam kreeg veel kritiek, en dat werd het aanwezige raadslid Michiel Smit van NieuwRechts teveel: ,,Ga lekker terug naar je eigen land. Oprotten. Wij zullen ons nooit aanpassen, we leven in Nederland''. Even dreigde de situatie zelfs te escaleren, hij kreeg allerlei verwensingen naar zijn hoofd geslingerd, maar Smit hield de rest van de avond verder zijn mond.

AEL

Ook de Arabische Europese Liga was vertegenwoordigd: ''Integratie kan niet van een kant komen'', hield bestuurslid A. Achamrouk de commissie voor. En: ,,Wij verzetten ons tegen de gedachte dat iedereen hetzelfde moet zijn.'' Hij riep, net als veel sprekers voor en na hem, de Nederlandse overheid en media op om op te houden met het criminaliseren van minderheden en moslims in het specifiek.

Studente Ilham zei: ,,Wij hebben meer dan genoeg van uitsluiting, verdachtmakingen, beschimpingen en de beledigingen die wij dagelijks moeten ondergaan''. De 'geassimileerde' allochtonen uit de politiek kregen ook de wind van voren, zoals Hirshi Ali (VVD), Lazrak (SP) en Varela (LPF): ,,Ik, en velen met mij, verachten jullie om jullie bespottelijk geslijm en kissing-butt-gedrag,'' sneerde ze LPF'er Varela, die in de commissie zit, toe. Hiervoor kreeg ze luid applaus van het aanwezige publiek.

De Kamercommissie kreeg ook een boodschap mee van enkele gesluierde vrouwen. Die willen helemaal niet bevrijd worden door types als Hirshi Ali en ze worden ook niet door de islam onderdrukt maar door autochtone Nederlanders.

Aan het eind van de bijeenkomst riep een autochtone bewoonster, die zich gediscrimineerd voelde door wat er gezegd werd over Nederlanders, de jonge allochtonen op milder te worden naar autochtonen. Ze vond het beangstigend wat er allemaal werd gezegd.