Aanleg nieuw systeem hulpdiensten vertraagd

Het aanleggen van het nieuwe digitale mobiele verbindingssysteem, c2000, dat door de politie, brandweer en ambulance diensten in 2004 in gebruik genomen zou worden is zeker met een jaar vertraagd. De vertraging maakt het project, dat nu al honderden miljoenen euro's heeft gekost, nog veel duurder.

Don Berghuijs, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding, beweert dat door de vertraging ook de veiligheid van burgers en hulpverleners in gevaar is. Doordat de kosten voor tijdelijke oplossingen of alternatieven hoog zijn hebben hulpdiensten sinds 1996 niet meer geïnvesteerd in de huidige analoge apparatuur. Dit in afwachting van de oplevering van het c2000 systeem. Ook zijn voor de huidige apparatuur geen reserveonderdelen meer te krijgen. Bij een ramp is de kans groot dat de systemen die nu worden gebruikt dienst weigeren aldus Berghuijs.

Het project kostte ten minste 700 miljoen euro, al 220 miljoen meer dan in 1996 werd begroot. Ook is het project omstreden om het concept en de gebruikte techniek. Bij die 700 miljoen euro komen ook de kosten van 28 geïntegreerde meldkamers van de politie, brandweer en ambulances en de exploitatiekosten van 86 miljoen per jaar.

C2000 had eigenlijk net na de eeuwwisseling operationeel moeten zijn, en aan het einde van 2003 volledig operationeel. Het systeem zou de 80 duizend hulpverleners in Nederland de mogelijkheid bieden om waar dan ook met elkaar te communiceren.