School stuurt hoofddoekdraagster weg

Hollie ©® had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De protestants-christelijke basisschool Timotheus in de Amsterdamse wijk Geuzenveld heeft een Marokkaanse scholiere naar huis gestuurd die haar hoofddoekje niet wilde afdoen. De school verbiedt het dragen van petten, mutsen en hoofddoekjes.

Abdel Bensid, de vader van het meisje, heeft een klacht bij het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDA) ingediend. Volgens de man draagt zijn dochter Jasmin al een jaar een hoofddoek en stopte ze die steeds voor de les in haar tas. Sinds ze terug is van een vakantie in Marokko wil ze de doek ook in de klas dragen.

Het MDA gaat met de school praten om de kwestie op te lossen. Bovendien is een hoofddoek in de wet gewoon toegestaan, want het is een geloofsuiting, zo meldt het meldpunt.

-
Uit een enquête van onderzoeksbureau O + S, die AT5 liet uitvoeren onder Amsterdammers, blijkt dat driekwart van de ondervraagden (74%) het niet eens is met de weigering van de school, 22% is het er wel mee eens. Bijna driekwart van de ondervraagden, 72%, vindt het bovendien niet nodig dat de discussie over het wel of niet dragen van hoofddoekjes weer moet worden gevoerd, 22% vindt van wel.

Zeven van de 10 Amsterdammers (72%) zijn het overigens wel eens met het besluit van een andere A'damse school, het ROC, om het dragen van een chador (gezichtssluier) te verbieden. Tweederde (63%) vindt zelfs dat zo'n verbod wettelijk geregeld moet worden. Het dragen van een chador in het openbaar op straat vindt 82% van Amsterdammers echter geen probleem.