Anti-Racismebureau praat met Blokker

Het Landelijk bureau Bestrijding Rassendiscriminatie (LBR) gaat binnenkort praten met Jaap Blokker over zijn uitlatingen over allochtonen in het jaarverslag van zijn bedrijf. Die uitlatingen kunnen volgens het bureau zo niet gezegd worden. Op hun website schrijft het LBR: Het maken van een automatische koppeling tussen etnische achtergrond en criminaliteit, zoals Blokker doet in zijn jaarverslag, is onjuist en discriminerend. Het draagt bij tot het stigmatiseren van minderheidsgroepen en bemoeilijkt de integratie van deze groepen.

Blokker beklaagde zich in het jaarverslag over het feit dat zijn winkels zo vaak worden overvallen door allochtonen. Blokker schreef dat "onze politici verrast waren uit rapportages te vernemen dat de daders van deze overvallen voor het overgrote deel van niet-Nederlandse afkomst zijn en voornamelijk een Antilliaanse, Marokkaanse maar ook een Oost-Europese achtergrond hebben". Ook stelt hij dat "het er in onze multiculturele samenleving alle schijn van heeft dat winkel- en straatroven vooral een monocultureel verschijnsel zijn."

Volgens het LBR scheert de tekst allochtonen in het algemeen, naast asielzoekers en illegalen, over één kam en wijt het negatieve ontwikkelingen in de samenleving aan hen. Dit kan niet zo in het algemeen gesteld worden, meent het LBR.

Daarom heeft het LBR in een brief Blokker uitgenodigd om van gedachten te wisselen over gemelde in het jaarverslag. Inmiddels heeft de heer Blokker positief op deze uitnodiging gereageerd. Op korte termijn wordt een gesprek gehouden.

Het LBR geeft wel toe dat er problemen zijn met een aantal allochtonen, maar dat het belangrijker is om naar hun achtergrond te kijken ipv hun afkomst. (Zie daarvoor dit opiniestuk van het LBR).

FNV

Ook vakbond FNV Bondgenoten wil een gesprek met Blokker. Bestuurster L. Bakhuijsen vindt de opmerking van Blokker 'raar' en zegt bovendien: ''Met deze nieuwe rechtse regering lijkt iedereen maar van alles te kunnen zeggen''.