Steeds meer rechts-extremisme op internet

Op het internet vinden extreemrechtse groeperingen steeds vaker een plekje. Het Simon Wiesenthal Centrum* deed onderzoek en stuitte op 3.300 websites die ze als problematisch betitelen. Een jaar geleden waren dat er nog 2.600. Het Centrum heeft de indruk dat gewelddadige en racistische groepen op internet steeds minder ingetogen operen. Voorheen probeerden ze direct op de man af nieuwe aanhangers te werven, tegenwoordig gaat het er veel meer om hun boodschap te verspreiden en lokken ze jongeren met muziek en computerspelletjes.

Opvallend is dat er op websites sinds 11 september meer aandacht is voor zelfmoordacties en ook het terrorisme wordt online meer en meer aangemoedigd, aldus het centrum. Verder zijn in computerspelletjes minderheden vaak doelwit van gewelddadige acties.

Computerspelletjes

Zo is er het spelletje Kaboom. Hierin speelt de computer zelf een zelfmoordenaar die door een straat rent op zoek naar zoveel mogelijk potentiële slachtoffers. En in het spelletje KZ Manager figureert nu de Turkse gemeenschap in Oostenrijk als slachtoffer.
-

* (Het Simon Wiesenthal centrum is genoemd naar de joodse nazi-jager Simon Wiesenthal, die zelf de holocaust overleefde, en houdt zich over de hele wereld bezig met het opsporen van racisme).