Europarlement wil abortus als mensenrecht erkennen

Een meerderheid van het Europarlement heeft ingestemd met een oproep om abortus als mensenrecht te erkennen en op te nemen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Daarmee zou abortus in alle EU-landen een legale en toegankelijke praktijk moeten worden.

Als reden noemt het Europarlement de zichtbare verslechtering van de vrouwenrechten in de EU, onder meer door de opkomst van conservatieve en populistische partijen. De meerderheid van het Europarlement is bezorgd dat binnenkort het rijtje landen van Polen en Malta, waar abortus verboden is, en Slovakije en Hongarije, waar een zwangerschapsafbreking heel moeilijk is, nog langer wordt. Meer hierover bij Skipr.