Meer dieren en planten met uitsterven bedreigd

Wereldwijd worden er 23.250 soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd. Dat zijn er 466 meer dan bij de laatste taxatie afgelopen zomer, zo blijkt uit de nieuwe 'rode lijst' van bedreigde soorten die IUCN (International Union for Conservation of Nature) donderdag presenteert.

De meeste soorten lopen gevaar door verlies aan leefgebied, zoals de kap van regenwoud, overexploitatie (overbevissing en te intensieve jacht) en vervuiling. Klimaatverandering speelt een steeds grotere rol. Zo verwacht de IUCN dat in de komende 35 tot 40 jaar meer dan 30 procent van de ijsberen zal verdwijnen. Smelten van zeeijs als gevolg van opwarming is hiervan verreweg de belangrijkste oorzaak.

In totaal bracht IUCN de status van 79.837 plant- en diersoorten in kaart. Hiervan zijn er 834 uitgestorven en komen er 69 niet meer in het wild voor.

Voor het eerst werden niet alleen plant- en diersoorten, maar ook 29 schimmelsoorten onderzocht. Ook die worden bedreigd door veranderingen in hun leefgebied en het klimaat, meldt IUCN.

Meer dieren en planten met uitsterven bedreigd
Meer dieren en planten met uitsterven bedreigd (Foto: ANP)