VS verwerpen referendum Krim

De Verenigde Staten verwerpen het referendum op de Krim, ongeacht de uitslag. De stemming over afscheiding en aansluiting bij Rusland is in strijd met de Oekraïense grondwet, stelt het Witte Huis zondag in een verklaring.

De wereld kan niet de uitslag erkennen van een stemming die is gehouden onder 'dreiging van geweld en intimidatie van een Russische militaire interventie die in strijd is met het internationaal recht'. Het Witte Huis stelt dat geen beslissingen over de toekomst van Oekraïne kunnen worden genomen buiten de Oekraïense regering om. Het wijst er op dat Rusland de stationering van waarnemers op de Krim om te verzekeren dat de rechten van etnische Russen geëerbiedigd worden heeft afgewezen.

"Rusland heeft deze oproepen naast zich neergelegd evenals de tegemoetkomingen van de Oekraïense regering en in plaats daarvan heeft het zijn militaire interventie op de Krim opgevoerd en bedreigende militaire oefeningen aan de oostelijke grens van Oekraïne gehouden", aldus de verklaring. "De acties van Rusland zijn gevaarlijk en destabiliserend."

Amerikaanse regeringsfunctionarissen herhaalden dat de VS evenals de Europese Unie strafmaatregelen instellen als Rusland de strategische regio inlijft. Zij waarschuwden ook dat Russische acties in het oosten en zuiden van Oekraïne als een ernstige escalatie zullen worden beschouwd die aanvullende antwoorden vereisen.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry riep Moskou op zijn troepen op de Krim terug te trekken op hun bases en troepen weg te halen bij de Oekraïense grens. Ook zei hij dat Rusland moet stoppen met het opzetten van de bevolking in het oosten van Oekraïne tegen de regering in Kiev en politieke hervormingen in Oekraïne moet steunen die etnische Russen, Russischtaligen en anderen in de voormalige Sovjet-republiek waar Rusland zegt zich over te bekommeren meer bescherming moeten bieden.

Kerry telefoneerde zondag opnieuw met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov, met wie hij vrijdag in Londen een gesprek voerde dat niets opleverde. De minister maakte volgens zijn departement duidelijk dat de crisis alleen met politieke middelen kan worden opgelost. Als de Oekraïners zich bereid tonen hiervoor de noodzakelijke politieke stappen te zetten, moet Rusland als tegenprestatie zijn troepen terugtrekken en de spanningen en zorgen over de inzet van militairen wegnemen, aldus het State Department.

Een functionaris van het ministerie noemde het positief dat Lavrov de politieke hervormingen in Oekraïne wilde bespreken. Maar hij benadrukte dat de Russische militaire escalatie de 'grootste zorg' vormde.

Adviseur van het Witte Huis Dan Pfeiffer zei dat Rusland strafmaatregelen kan verwachten die zijn economie zullen treffen en zijn invloed in de wereld zullen verminderen. Ook zei hij dat de regering-Obama de nieuwe Oekraïense regering 'op iedere mogelijke manier' zal ondersteunen.