Shutdown VS lijkt onvermijdelijk

Het verzet van de Republikeinse partij tegen de zorgwet van de Amerikaanse president Barack Obama lijkt maandag een hoogtepunt te bereiken. Voor middernacht moet er een wet worden aangenomen om verdere overheidsbestedingen mogelijk te maken, maar de Republikeinen eisen dat de invoer van wat in de volksmond bekend staat als Obamacare een jaar wordt uitgesteld. De Democraten piekeren er echter niet over om te tornen aan hun belangrijkste beleidsmatige overwinning van de afgelopen jaren. Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat de Amerikaanse overheid maandagavond op slot gaat.

Het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, nam zondag een wetsvoorstel aan dat de overheid draaiende moet houden. Het wetsvoorstel, dat eerder door de Senaat werd goedgekeurd, werd echter op twee punten aangepast: de Republikeinen willen dat de invoering van Obamacare een jaar wordt uitgesteld en dat een belasting op medische apparatuur, die de zorgwet deels moet bekostigen, wordt geschrapt. Daarnaast werd een gewetensclausule opgenomen, die werkgevers moet toestaan om bepaalde soorten zorg die indruisen tegen hun religieuze overtuigingen - zoals voorbehoedsmiddelen - niet aan te bieden aan hun werknemers.

De Senaat buigt zich maandag om 12.00 uur Amerikaanse tijd over het wetsvoorstel, maar de leider van de Democraten in de Senaat, Harry Reid, heeft al laten weten het uitstel van de zorgwet niet te zullen accepteren. De Democraten zullen de Republikeinse voorwaarden waarschijnlijk weer uit de financieringswet schrappen en het wetsvoorstel terugsturen naar het Huis.

Als de Republikeinen vervolgens niet akkoord gaan met het wetsvoorstel van de Senaat - wat uitgesloten lijkt, gezien hun eerdere uitspraken - gaat de overheid op slot en worden achthonderdduizend ambtenaren met onbetaald verlof gestuurd. Het vooruitzicht van de zogenoemde 'shutdown' leidde maandagochtend al tot een mineurstemming bij het openen van de Amerikaanse beurzen.

De laatste 'shutdown' stamt uit 1995. Sindsdien waren financieringswetten zelden controversieel. Geen van beide partijen was bereid de overheid op slot te gooien om doelen te behalen die ze niet op een andere manier konden bereiken. Maar nu de zorgwet op 1 oktober van kracht wordt hebben de hardliners binnen de Republikeinse partij, de zogenoemde Tea Party'ers, besloten de kwestie te gebruiken als pressiemiddel om de invoering van Obamacare alsnog te voorkomen.

De Democraten zijn ervan overtuigd de politieke strijd uiteindelijk te winnen. Zelfs sommige Republikeinen maken zich zorgen over de gevolgen van een 'shutdown' voor hun partij. Susan Collins, een gematigde Republikein in de Senaat, heeft haar collega's opgeroepen de strijd te staken. "Ik ben het oneens met de strategie om Obamacare te verbinden aan de financiering van de overheid. Het is een strategie die absoluut niet kan slagen."