VVD wil vingerafdruk van EU-bezoekers

De VVD wil dat de buitengrenzen van de Europese Unie veel strenger worden beveiligd. Wie het Schengengebied binnen wil, moet voortaan zijn vingerafdruk achterlaten, staat in het maandagavond gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma 'Europa waar nodig' van de liberalen voor de Europese verkiezingen van volgend jaar.

Aan de buitengrenzen van het gebied waar vrij reizen is toegestaan moet een 'sluitend en eenduidig Europees grensregistratiesysteem met vingerafdrukken komen', staat in het programma. "Zodat duidelijk is wie wanneer en onder welke naam binnenkomt en vertrekt." Deze maatregel voorkomt illegaliteit, oneigenlijk gebruik van asielprocedures en zorgt ervoor dat mensensmokkel minder loont, denken de liberalen.

Door een 'slimme inzet van techniek' hoeft dat niet tot lange rijen aan de buitengrenzen te leiden. Lidstaten die hun grenscontroles voor langere tijd niet op orde hebben, moeten bovendien tijdelijk uit de Schengenzone kunnen worden gezet. Daarnaast moet Nederland altijd zelf kunnen besluiten om tijdelijk opnieuw grenscontroles in te voeren, als daar aanleiding toe wordt gezien.

Het verkiezingsprogramma ademt verder de geest van 'minder Brussel', zoals dat de afgelopen jaren ook steevast werd verwoord door de partijleider, premier Mark Rutte (VVD). De Europese Unie moet zich concentreren op haar kerntaken, waarbij het bevorderen van economische groei vooropstaat.

"De EU moet op de allereerste plaats concrete economische resultaten boeken en daarmee het vertrouwen in het Europese integratieproces herstellen", valt te lezen in de inleiding. En dat integratieproces is in de praktijk te vaak 'doorgeslagen in onnodige regelzucht'. "De VVD wil meer Europa op economisch terrein en minder Europese bemoeizucht op het leven van alledag."

Daarom moet de bezem door de EU-instituties. Europese instituties, adviescomités en agentschappen die geen meerwaarde hebben moeten worden afgeschaft. Ook mag het mes in de 'wildgroei' aan Europese agentschappen en kan het aantal leden van de Europese Rekenkamer worden gehalveerd.

Het ambtenarenapparaat kan verder 'aanzienlijk' worden verkleind, en de salarissen moeten beter worden afgestemd op wat elders in de publieke sector gebruikelijk is. Ook pleit de VVD er opnieuw voor om een eind te maken aan het vergadercircus en Staatsburg als vergaderplaats te schrappen.

'Minder Brussel' geldt niet voor de aanpak van de economische crisis. Die heeft aangetoond dat een versterkt toezicht op banken en financiële instellingen noodzakelijk is. En lidstaten die te weinig hervormingen doorvoeren, moeten de eurozone verlaten. Tegelijkertijd verzet de VVD zich tegen de uitgifte van Europese obligaties en mag Brussel zich niet bemoeien met het Nederlandse pensioenstelsel.

Ten slotte geldt ook voor de uitbreiding van de EU een pas op de plaats. Het land voldoet nog niet aan de eisen. "Zolang Turkije niet meewerkt aan een structurele oplossing voor Cyprus en de burgerlijke vrijheden in eigen land niet respecteert, kan hoogstens sprake zijn van een geprivilegieerd partnerschap om de economische banden verder aan te halen."

Verder verzet de VVD zich tegen een lidmaatschap voor Oekraïne. Voor dat land geldt dat een geprivilegieerd partnerschap gunstig kan zijn voor zowel de EU als Oekraïne.

De verkiezingen voor het Europees Parlement worden op 22 mei 2014 gehouden. De lijsttrekker is Hans van Baalen. Hij is sinds 2009 aanvoerder van de VVD in Brussel. Daarvoor was hij Kamerlid namens zijn partij.