'Cyberveiligheid moet snel beter'

De cyberveiligheid moet snel op orde worden gebracht als Nederland bij de economische top wil blijven horen. Op dit moment vormen digitale spionage en cybercriminaliteit de grootste bedreiging voor het bedrijfsleven en de overheid, zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof zaterdag in een interview in Het Financieele Dagblad.

Het dreigingsniveau voor de digitale kwetsbaarheid van het bedrijfsleven is volgens Schoof momenteel substantieel, het een na hoogste niveau. Veiligheid en economie zijn volgens Schoof meer dan vroeger 'onlosmakelijk met elkaar verbonden'.

De afgelopen tijd kwamen veel zogenoemde DDoS-aanvallen voor. Onder meer banken waren daarvan het doelwit. Vooral daardoor is het gevoel van urgentie om digitaal orde op zaken te stellen sterk verhoogd, aldus Schoof. In de krant roept hij bedrijven meer ambitie te tonen. "Het moet een tandje scherper."

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid stelt wel dat het een grote uitdaging is om de juiste balans te vinden tussen de noodzaak voor veiligheid, het recht op privacybescherming en het behoud van economische bewegingsvrijheid. Volgens hem moeten mensen en bedrijven weten waar hun gegevens zijn en moet ze duidelijk zijn dat die informatie daar veilig is.