DNA aardappel ontrafeld

Wetenschappers hebben de aardappel genetisch ontleed. Nu de volgorde van de bouwstenen van het aardappelgenoom bekend zijn, kunnen onderzoekers en veredelaars aan de slag om de opbrengst van het gewas te verhogen en de kwaliteit en voedingswaarde te verbeteren. Ook kan de plant, volksvoedsel nummer drie op de wereldranglijst, sneller resistenter worden gemaakt tegen ziektes.

De bevindingen van het Potato Genome Sequencing Consortium (PGSC), waarbij onderzoekers in veertien landen zijn betrokken zijn zondag gepubliceerd in Nature. Het initiatief kwam van de expertisegroep Plantenveredeling van Wageningen UR. Het project kreeg in Nederland financiële steun van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Technologiestichting STW en het aardgasbatenfonds.

De 844 miljoen baseparen in het DNA die het genoom van de aardappel vormen tellen 39 duizend genen, volgens Wageningen UR een verrassend groot aantal. Van bijna alle genen is de locatie op een van de twaalf chromosomen van de aardappel nu bekend.

Uit de data blijkt dat de genetische diversiteit binnen de geteelde rassen erg beperkt is. Dit is te verklaren uit het kleine aantal aardappels dat in de zestiende eeuw vanuit Zuid-Amerika naar Europa werd meegenomen en sindsdien de basis is geweest voor de aardappelveredeling.

De aardappel is het belangrijkste voedingsgewas dat niet tot de granen behoort. Volgens de Wereldvoedselorganisatie FAO is de wereldproductie ongeveer 330 miljoen ton per jaar. Het aardappelareaal is de afgelopen decennia op wereldschaal nauwelijks gewijzigd. Pootgoed komt vaak van Nederlandse telers. Er bestaan meer dan vierduizend gecultiveerde aardappelvariëteiten.


DNA aardappel ontrafeld (Foto: Novum)