Vrijwilliger met WW moet weer gaan solliciteren

Werklozen in de WW en gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de WIA moeten geen ontheffing van de sollicitatieplicht meer krijgen voor vrijwilligerswerk. Dat vindt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp (VVD). Kamp wil hiervoor de regels aanpassen, schrijft hij donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Werklozen met een WW-uitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een WIA-uitkering kunnen nu nog worden ontheven van de sollicitatieplicht, als ze minstens twintig uur in de week vrijwilligerswerk verrichten. Het gaat hierbij om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk moet de kans van de werkloze op werk verbeteren.

Volgens Kamp vergroot de regeling de kans op werk van de werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten echter niet. Daarbij kunnen deze mensen volgens de minister vrijwilligerswerk doen, zolang zij maar beschikbaar blijven voor gewoon werk.

De verwachting is dat de wijziging begin volgend jaar in werking treedt.