Verhagen wordt 'minister van bijna alles'

Volgens Vrij Nederland en ScienceGuide wordt Maxime Verhagen vice-premier en minister van Bedrijvigheid en Kennis in het beoogde kabinet-Rutte 1. Bedrijvigheid en Kennis wordt een nieuw superministerie waarin het huidige ministerie van Economische Zaken wordt samengevoegd met het gehele ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Daarnaast gaan grote delen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat onder het nieuwe ministerie vallen.

Het restant van het verkeerministerie komt samen met het ministerie van VROM in een nieuw infrastuctuur-ministerie. Ook het ministerie van Onderwijs zal delen van hun huidige beleidsterreinen moeten afstaan aan Verhagen's superministerie, met name op het gebied van kennis en innovatie.

Met deze veranderingen wordt de huidige CDA-onderhandelaar verantwoordelijk voor het beleid op alle zes sleutelgebieden van de Nederlandse kenniseconomie: High Tech Systemen en Materialen, Flowers & Food, Water, Chemie en de Creatieve Industrie.

Volgens Vrij Nederland staat persoonlijk veel op het spel voor Maxime Verhagen. Hij heeft binnen zijn partij en fractie de afgelopen weken veel kwaad bloed gezet door de intimidaties en het negeren van kritiek.

Als het kabinet er komt, wordt Verhagen vice-premier en superminister. Mocht de formatie echter niet doorgaan, dan is het gedaan met zijn politieke toekomst bij het CDA. "De dood of de gladiolen", zo schrijft Vrij Nederland.


Alles is voor Maxime