Plasterk: 'HBO en universiteit verenigen'

Een onderscheid tussen hbo en universiteiten zou moeten komen te vervallen.

Tijdens de opening van het academisch jaar aan de Universiteit Twente in Enschede verkondigde minister Plasterk dit idee. De minister en zijn ambtenaren zijn momenteel aan het onderzoeken of een nieuw stelsel van hoger onderwijs mogelijk is. 

Het is volgens Plasterk niet meer van deze tijd om op de universiteit voor de wetenschap en op het hbo voor beroepsgerichte vakken te worden opgeleid. Daarom zou het hoger onderwijs anders georganiseerd moeten worden.

Studenten zouden beter kunnen doorstromen en meer maatwerk krijgen aangeboden bij een een Amerikaans model dat zou moeten bestaan uit verschillende onderwijsprogramma's.

Universiteiten en de HBO-Raad staan niet negatief tegenover dit idee.

Binnen een half jaar moet het onderzoek naar het nieuwe stelsel zijn afgerond.

Met dank aan Asskicker14 voor de submit!