Internetgegevens een jaar bewaard

Alle providers moeten alle bel-, surf-, mail-gegevens voortaan een jaar bewaren. Dit voorstel is donderdag door de Tweede Kamer aangenomen. Volgens Europese richtlijnen moeten de gegevens minimaal zes maanden bewaard worden tot een maximale periode van 24 maanden.

Het kabinet onder leiding van minister van Justitie Hirsch Ballin wilde graag een termijn van anderhalf jaar, maar een meerderheid van de Kamer vond dat te lang, vooral om privacyredenen. De linkse partijen PvdA, GroenLinks, SP en D66 wilden liever het minimale termijn van zes maanden, net zoals veel andere EU-lidstaten hebben besloten. Het CDA, ChristenUnie, SGP, PVV, Trots op Nederland en de VVD stemden in met het voorstel. Het bewaren van de gevens moet vooral bijdragen aan de strijd tegen criminaliteit en terrorisme.

Onder het motto 'wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen', wil Fred Teeven (VVD) het liefst dat opsporingsdiensten 'voor eeuwig' over zo veel mogelijk gegevens van alle burgers kunnen beschikken. Afgelopen week lieten vijftien hoogleraren weten de termijn onnodig en gevaarlijk lang te vinden. Zij waarschuwen voor een controlemaatschappij, waarin iedereen in de gaten wordt gehouden. Ook vrezen ze huiszoeking op basis van foute telecomgegevens.

De providers hebben zich hevig verzet tegen het voorstel. Het opslaan van de gegevens zal miljoenen euro's gaan kosten. Overigens wordt de data niet zelf bewaard, maar wel gegevens over bijvoorbeeld IP-adressen, van wanneer iemand wat bezocht heeft. Alleen overheidsinstellingen hebben toegang tot de informatie, dus een particuliere stichting als BREIN en BSA vallen buiten de boot. Het voorstel moet overigens nog behandeld worden door de Eerste Kamer. Daar is vooral de fractie van het CDA een stuk kritischer dan de Tweede Kamer-leden van die partij.

Met dank aan Pberends voor het via de submit.aangeleverde en herschreven artikel.