Aantal hoogopgeleide Nederlanders blijft stijgen

Tussen 2001 en 2007 is het aandeel van mensen met een hbo- of universitaire opleiding in elke leeftijdsklasse gestegen. Daardoor waren er in 2007 voor het eerst bijna evenveel hoog- als laagopgeleide Nederlanders.

De grootste groep blijft het aantal Nederlanders met een middelbare opleiding. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepubliceerd. Van de belangrijkste allochtone groeperingen is het aantal hoogopgeleiden onder Turken en Marokkanen het sterkst gestegen.

De afgelopen jaren telde Nederland altijd meer laag- dan hoogopgeleiden. In 2007 had 29 procent van de Nederlandse bevolking die geen onderwijs meer volgt, een lage opleiding, 28 procent had hbo of universiteit en meer dan 40 procent had een middelbare opleiding.