Staatscourant 'hoaxt' oprichting Islam-partij

Icoon OpmerkelijkDe Staatscourant meldde deze week dat er in Nederland een nieuwe Islamitisch Democratische Partij (IDP) in oprichting is. Verschillende mensen menen echter dat het hier een hoax betreft.

De IDP stelt in een verklaring 'een echte Nederlandse politieke partij te zijn'. Zo onderschrijft ze de Nederlands democratische beginselen en erkent de grondwet. In eerste instantie wil de IPD, naar eigen zeggen, in de Tweede Kamer 'een politiek weerwoord kunnen geven tegen de aanhoudende anti-islamitische geluiden, met name van de kant van PVV leider Geert Wilders'. Op termijn streeft de IDP ernaar langs politieke weg wetgeving aan te passen aan Islamitische normen en waarden.

Domeinproxy
Totzover het bericht in de Staatscourant. De website van de partij is Islamitischdemocratischepartij.org. Wie er achter die site zit is onduidelijk, omdat gebruik is gemaakt van een domeinproxy. Ook de drie namen die website prijsgeeft als de mensen achter de partij, maken niet veel wijzer.

Zo is de naam van de penningmeester Jebel Ali. Dat is dezelfde naam als het tweede van de drie Palmeilanden dat voor de kust van Dubai ligt. Secretaris van de partij is Mohammed Nasser. Die naam bestaat wel, maar is in werkelijkheid een Marokkaans Nederlandse schrijver. De voorzitter van de IDP heet Mustafa Sabbagh en is op Google in Nederland totaal onbekend.

Beginselprogramma
Wie het beginselprogramma van de IDP leest komt 'schokkende' passages tegen. Maar het hele beginselprogamma is gekopieerd van de SGP en hier en daar aangepast of aangevuld.

Vergelijk maar eens:

Geaardheid kan ook betrekking hebben op verschillen in geslacht. In de Nederlandse wetgeving wordt het begrip vooral gehanteerd met het oog op de sexuele gerichtheid. Deze wetgeving heeft vooral betrekking op de bescherming van homosexuelen. De IDP stelt dat er een duidelijk oderscheid is tussen aard en daad. De uitleving van het homofiel-zijn, de homosexualiteit, is een gruweldaad volgens de Koran, en moet daarom krachtig worden bestreden.

Geaardheid kan ook betrekking hebben op verschillen in geslacht. In de moderne wetgeving wordt het begrip vooral gehanteerd met het oog op de sexuele gerichtheid. Deze wetgeving heeft vooral betrekking op de bescherming van homosexuelen. Wat dit laatste betreft dient het onderscheid tussen aard en daad daarbij te worden benadrukt. De uitleving van het homofiel-zijn, de homosexualiteit, is zonde volgens Gods Woord. Daarbij blijft overigens het respect voor de mens, al wordt de uitleving afgewezen. Overigens is wellust, van wie dan ook zonde.

En:

Het laatste gedeelte van artikel 4 is gericht op de taak van de overheid tegenover alles wat Allah in Zijn Woord in het openbaar tegenstaat. ’Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en anti-islamitische ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd.

Wetgeving en bestuur mogen de prediking van het Evangelie niet hinderen, maar moeten deze bevorderen. De Kerk van Christus dient wel onderscheiden te worden van elke vereniging en moet naar eigen rechten beschermd worden. Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en antichristelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd.

Boos
Vooralsnog maakt alleen de organisatie Stop Islamisering van Nederland zich boos op de IDP. En op de site Marokko.nl werd het initiatief druk becommentarieerd in een forum-topic.

De Nederlandse Staatscourant is een uitgifte van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden. De zorg voor de uitgifte van de Staatscourant, die bestaat sinds 1814, berust bij de minister van Binnenlandse Zaken.

-
Beginselprogramma IDP (.pdf-bestand)
Beginselprogramma SGP (.pdf-bestand)