'GSM roeit bijen uit'

Icoon ShockingDe opvallende vermindering van de bijenpopulatie de laatste jaren valt volgens Duitse onderzoekers te wijten aan de opkomst van de mobiele telefoon. Door de GSM zou de biologische radar van de bijen verstoord raken.

In verschillende landen, waaronder ook ons eigen land, is er de laatste jaren een flinke terugloop te zien in het aantal bijen. Volgens de onderzoekers is dit niet alleen te verklaren door ziektes. Bij een eerste proef met mobiele telefoons werden verontrustende resultaten gemeten. Bijen weigerden terug te keren naar hun bijenkorf zo gauw er mobiele telefoons om de korf heen stonden.

Als de onderzoekers inderdaad gelijk hebben, zijn de gevolgen enorm. Bijen dragen in een erg grote mate bij aan de bevruchting van gewassen en het instandhouden van het ecosysteem. Volgens berekeningen van Albert Einstein zou de mens zelfs maar vier jaar te leven hebben zonder bijen.