'Ambtenaren kunnen homo-huwelijk weigeren'

Icoon BinnenlandsGemeenten moeten zelf bepalen of zij nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand aannemen die er bezwaar tegen hebben om mensen van hetzelfde geslacht te huwen.

Volgens premier Jan Peter Balkenende kunnen huidige ambtenaren nog een beroep doen op gewetensbezwaren. In die situatie kan een andere ambtenaar het homohuwelijk voltrekken, desnoods uit een andere gemeente. Voor de toekomst legt het kabinet de verantwoordelijkheid bij gemeenten.

In het regeerakkoord is opgenomen dat als er op gemeentelijk niveau problemen ontstaan, het kabinet 'initiatieven' zal nemen om de rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren te beschermen. Balkenende zei van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te hebben begrepen dat er lokaal geen problemen bekend zijn.

Bij oppositiepartijen als VVD, GroenLinks en D66 bestaat wrevel over de afspraken in het regeerakkoord. Zij vinden dat ambtenaren geen onderscheid mogen maken op basis van de seksuele geaardheid van burgers.