'Meer vertrouwen in God dan in ziektepolis'

BinnenlandsVolgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) telt Nederland ruim 11.000 mensen die zich niet tegen ziektekosten willen verzekeren omdat dat ''een gebrek aan vertrouwen in de hulp en de wil van God'' is. De meeste van hem wonen in de zogenaamde 'biblebelt', een regio waar onder meer veel orthodox gereformeerden wonen. Gelderland telt 40% van de onverzekerden, daarna volgen Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Ongeveer 30% van de gemoedsbezwaarde huishoudens bestaat uit kinderrijke gezinnen.

Begin vorig jaar geldt, door de invoering van de zorgverzekering, voor alle Nederlanders een verplichting om verzekerd te zijn voor zorgkosten voor bijvoorbeeld het ziekenhuis of de huisarts. Het aantal godsgetrouwen dat vanuit hun geloofsovertuiging om vrijstelling van de premieplicht vroegen, steeg sindsdien enorm. Gemeenten met het grootste aandeel gemoedsbezwaarden zijn Neder-Betuwe (4,88%), Bergambacht (1,99%) en Staphorst (1,76%).

Overigens betalen de 'weigeraars' wel degelijk een premie, maar wordt het anders geregeld waardoor ze formeel niet verzekerd zijn, maar feitelijk wel. Hun werkgevers betalen namelijk een premievervangende loonbelasting die de Belastingdienst op een spaarrekening stort. De ziektekosten worden vervolgens uit die spaarrekening betaald.