Bedrijfsleven wil meer aandacht voor milieu

Icoon Milieu De top van het Nederlandse bedrijfsleven wil dat het nieuwe kabinet zich sterk maakt voor het milieu. Ruim tachtig zakenlieden pleiten dinsdag in een open brief voor een mondiale visie op natuur- en milieubeleid.

Tot de ondertekenaars behoren Antony Burgmans van Unilever, Rein Willems van Shell Nederland, Rijkman Groenink van ABN Amro, Peter Bakker van het postbedrijf TNT, Gerlach Cerfontaine van luchthaven Schiphol, Leo van Wijk van KLM en Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER). Zij waarschuwen voor het uitsterven van plant- en diersoorten en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Volgens hen is daar de laatste jaren te weinig politieke aandacht voor geweest. "De natuur vormt de basis voor ons bestaan. Dit moeten we behouden voor nu en voor de toekomst".

De brief is gericht aan de kabinetsinformateur, alle politieke partijen en het demissionaire kabinet. Initiatiefnemer is IUCN, waarin overheden, wetenschappers en natuurbeschermingsorganisaties samenwerken. "We hebben last van een terugtrekkende overheid. Subsidies worden afgeschaft. Het kabinet erkent problemen zoals klimaatverandering en boskap, maar beperkt zich daartoe", stelde Pieter van der Gaag van IUCN. Een voorbeeld is de recente brief van premier Jan Peter Balkenende en de Britse premier Tony Blair waarin zij Europa oproepen om het voortouw te nemen in de internationale debat over dit onderwerp. "Maar wat gebeurt er concreet?", vragen zij zich af.

De organisatie Milieudefensie is blij met de oproep. ''Maar voor een bedrijf als Shell is het wel wat dubbelhartig om aan de ene kant te pleiten voor meer natuurbeleid en aan de andere kant zelf het milieu te vervuilen via lekkende oliepijpen en het affakkelen van aardgas'', zegt directeur Frank Köhler.


Ook ondernemers zijn bezorgd over de wereldwijde aantasting van de natuur, het verdwijnen van planten- en diersoorten en de opwarming van onze planeet.