Nederlandse economie draait goed

Icoon Economie Het gaat goed met de Nederlandse economie. De consumptie neemt toe en de werkloosheid daalt. De consumptie, de bestedingen van Nederlandse huishoudens, stegen in mei met 4,6 procent. Het is de grootste stijging sinds augustus 2000. Sinds halverwege vorig jaar stijgt de consumptiegroei. "Deze ontwikkeling zet de laatste maanden versterkt door", aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral aan duurzame goederen werd veel meer besteed dan in mei vorig jaar. Aan schoenen, woninginrichting, consumentenelektronica en auto's werd meer uitgegeven.

De werkloosheid is gedaald naar het laagste niveau sinds de zomer van 2003. Er zijn 407.000 werklozen, dat is 5,5 procent van de beroepsbevolking. In het laatste half jaar zijn 600.000 mensen weer aan het werk gegaan. Het CWI, het Centrum voor Werk en Inkomen, spreekt van een "krachtig herstel van de arbeidsmarkt".

Vooral veel jongeren hebben werk gevonden. Er zijn nog nog 86.000 jongeren werkloos. 32.000 jongeren hebben werk gevonden, maar daaronder bevinden zich slechts negenduizend vrouwen. Wel blijft het werkloosheidspercentage onder jongeren het hoogste. "Jongeren ondervinden de meeste gevolgen van conjuncturele veranderen", zegt Hans Langenberg van het CBS. "Als de economie het slecht doet dan staan de net afgestudeerden langer buitenspel, onder meer door een gebrek aan ervaring. Nu de economie opleeft, zie je dat deze groep sneller een baan vindt". Hij merkt op dat werkgevers bang zijn om dure vaste krachten aan te nemen.