Lek in Belgische aardolietank

geldropse_polleke had ons via de nieuws-submit te melden:

In het Belgische Kallo, nabij Antwerpen, is vanavond een lek in een aardolietank ontstaan. Uit de tank, die veertig miljoen liter bevat, is al zeker 33 miljoen liter olie weggelekt. Over de oorzaak van het lek is nog niets bekend.

De aardolie stroomt momenteel in een bufferbekken, maar deze dreigt te overstromen. Om te vermijden dat de oliedampen zich met zuurstof gaan mengen en zo een explosiegevaar ontstaat, wordt de olie door een laag schuim bedekt.

Stankoverlast
Door de zuidwestenwind hebben grote delen van Noord-Brabant te kampen met stankoverlast als gevolg van de weglekkende olie. De gemeente Woensdrecht adviseert bewoners om ramen en deuren gesloten te houden. Er zou evenwel geen gevaar zijn voor de volksgezondheid.