Criminaliteit onder allochtonen stuk hoger

Tarak, SG1, pberends, Dutchie4life, The_T en smash789 hadden ons via de nieuws-submit te melden:

RTL Nieuws meldt dat uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum (WODC) blijkt dat vooral allochtone jongeren veel vaker misdrijven plegen dan autochtone leeftijdsgenoten. Het rapport is gemaakt in opdracht van minister Donner van Justitie en in handen gevallen van RTL Nieuws.

Het rapport stelt dat allochtone jongeren vier keer zo vaak een misdrijf plegen als autochtone jeugd. Vooral Marokkaanse jongeren gaan in de fout. Marokkanen van 12- tot 17-jaar komen ruim drie keer zo vaak in aanraking met justitie, en 18- tot 24-jarigen 4,5 keer zo vaak als hun leeftijdsgenoten. In de leeftijdsgroep van 12 tot 17 jaar blijkt dat Joegoslaven ruim vier keer (4,1) zo vaak strafbare feiten begaan als autochtonen en Antillianen ruim twee keer (2,3) zoveel.

Het WODC komt weliswaar tot de conclusie dat er gťťn direct verband is tussen ras en crimineel gedrag, maar dat allochtonen wel veel vaker in aanraking komen met politie en justitie. Van alle verdachten in strafzaken is 37% allochtoon.

Het kabinet is geschrokken van de cijfers. Komende week gaat het overleggen over nieuwe maatregelen om de criminaliteit onder allochtonen aan te pakken. Vooral de groep marokkanen valt op, omdat zij hoog scoren als veelplegers. Deze draaideurcrimenelen moeten middels harde maatregelen worden bestreden, meent het kabinet al langer.