Meer Marokkanen werkloos

LuCarD had ons via de nieuws-submit te melden:

Het gaat niet goed met de werkgelegenheid in Nederland. De werkloosheid steeg in 2004 tot het hoogste niveau sinds 1998, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. In totaal nam de werkloosheid met 1,1% toe tot 6,4% van de beroepsbevolking.

Vooral onder Marokkaanse Nederlanders is de werkloosheid sterk toegenomen. Afgelopen jaar steeg het percentage werklozen in die groep van 17 naar 22%. Opvallend is dat bij nog al wat allochtone groepen, zoals Turken en Antillianen, de werkloosheid juist iets daalde. De gemiddelde werkloosheid onder allochtonen is 16%, ruim drie keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders. Onder autochtonen groeide de werkloosheid van 4,2% in 2003 naar 5,2% in 2004.

Het CBS noemt het totale werkloosheidscijfer een ''zorgelijke ontwikkeling'' met name voor Marokkanen. Belangenorganisaties van minderheden zeggen dat de stijgende werkloosheid komt doordat moslims steeds vaker worden gediscrimineerd.