In 2020 te weinig vrouwen in China

In 2020 zullen er in China waarschijnlijk 40 miljoen mannen zonder partner zitten, aangezien er veel minder meisjes dan jongens geboren worden. De onevenwichtige demografische groei wordt met name veroorzaakt door de Chinese ÚÚn-kindpolitiek en het feit dat dochters vaak als minderwaardig worden beschouwd.

De ÚÚn-kindpolitiek werd in de jaren '70 in China ingevoerd. Sindsdien worden meisjes weggegeven aan weeshuizen of voor de geboorte nog geaborteerd. De situatie is het ergst op het platteland waar een zoon garant staat voor het onderhoud van de ouders op hun oude dag. Een dochter verlaat de ouderlijke woning bij het huwelijk, waarvoor ook nog eens een aanzienlijke bruidsschat betaald moet worden. Op het moment groeien er 116 jongetjes voor elke 100 meisjes op.

Het ergst is de situatie in de zuidelijke provincies Canton en Hainan. Daar worden voor elke 100 meisjes zelfs 130 jongens geboren. Hier speelt nog een andere factor in mee, namelijk een toename van het aantal vrouwen dat wordt gekocht of ontvoerd om duizenden kilometers verderop te trouwen met een onbekende.