Bedrijf moet proces stoppen vanwege stank luiers

George1985 had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland heeft vandaag besloten dat het wereldwijd unieke Arnhemse bedrijf Knowaste vanaf volgende week vrijdag haar plastic-agglomerator niet meer mag gebruiken totdat geurbeperkende maatregelen zijn genomen. Reden hiervoor is de stankoverlast voor de omgeving die veroorzaakt wordt door de verwerking van vieze luiers en incontinentiemateriaal.

Eerder gedoogde het college het gebruik van de stinkende plasticverwerker. De provinciale commissie voor beroep- en bezwaarschriften gaf de klagers echter gelijk. Volgens de commissie is de stankoverlast zo erg dat de milieuhygiŽne in de omgeving in gevaar komt. Knowaste is inmiddels al begonnen met maatregelen om de overlast terug te dringen. Er wordt onder andere een hoge schoorsteen gebouwd.

Het bedrijf zamelt bij crŤches, peuterspeelzalen, verpleeg- en verzorgingstehuizen gebruikte luiers in, waarvan via een uniek proces nieuwe producten zoals plastic korrels worden gemaakt. Omdat het bedrijf uniek is in de wereld willen de GS het alle kansen geven. De overlast veroorzakende plastic-agglomerator wordt gebruikt in een nieuw bedrijfsproces dat nog uitgetest wordt. Twee keer eerder werd het gebruik van het apparaat door de GS gedoogd maar bij de derde gedoogbeschikking was voor anderen in de omgeving de maat vol.

Knowaste moet door deze uitspraak een proefopstelling voor de productie van plastic uit luiers stilleggen. Andere recycleprocessen in het bedrijf gaan echter gewoon door. "Wij erkennen dat het verwerken van plastic uit de luiers enorm veel stank heeft veroorzaakt. Als we in 2005 een definitieve opstelling gaan bouwen moet dat probleem opgelost zijn," aldus directeur N. Willems.

Omliggende bedrijven geven aan dat met name in de vorig jaar zeer warme maanden augustus en september de stank zo erg was dat werknemers er misselijk van werden. Bovendien konden de bedrijven door de vieze lucht geen klanten meer ontvangen. Om de stank draaglijk te houden, moet een naastgelegen fotolaboratorium vijf keer per dag de lucht binnenshuis verversen. De buren vinden dat de stank sinds pogingen van Knowaste om de lucht van de luiers te maskeren alleen maar erger is geworden.

De komende weken zal de provincie geurmetingen doen om een maximale emissie vast te stellen voor de plasticverwerking bij Knowaste. Die grenswaarden zullen opgenomen worden in een nieuwe vergunning, die het bedrijf pas zal ontvangen wanneer er voldoende maatregelen zijn genomen om de stankoverlast te beperken.