VVD: "positieve discriminatie onnodig"

De VVD wil af van positieve discriminatie van vrouwen en etnische minderheden. Volgens de liberalen was positieve discriminatie nuttig voor het wegwerken van achterstanden bij minderheden, maar in deze tijd wordt positieve actie als onrechtvaardig gezien. Daarom is het niet meer nodig dat er voorrangsbeleid wordt gevoerd voor deze groepen, aldus Tweede-Kamerlid Luchtenveld.

Luchtenveld zal dat morgen inbrengen bij een overleg over de wet Gelijke behandeling in de Tweede Kamer. Hij komt ook met een wijzigingsvoorstel.

Volgens de VVD moeten burgers op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. Daarin past geen positieve discriminatie of positieve actie. Die kan zelfs contraproductief en stigmatiserend werken, stelt de VVD. De partij wil wel een uitzondering maken voor gehandicapten en chronisch zieken.