PvdA Leeuwarden wil Turks als rijkstaal

ARIE had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De PvdA Leeuwarden komt met een opmerkelijk voorstel: de partij wil dat allochtone talen als rijkstaal worden herkend, op voorwaarde dat ze levend zijn, zo verklaart PvdA-raadlid E. Gülbasar. PvdA Leeuwarden pleitte in de Tweede Kamer ook al voor het behoud van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen of OALT.

De OALT-leerkrachten, waartoe ook Gülbasar behoort, zullen medio 2004 hun baan verliezen omwille van bezuinigingen. PvdA Leeuwarden wil echter dat Turks, Arabisch en de taal gesproken door de Marokkaanse Berbers dezelfde status krijgen die het Fries nu heeft. "Allochtone kinderen moeten in Friesland Fries leren terwijl ze hun eigen moedertaal niet onderwezen krijgen", aldus Gülbasar. Als bovengenoemde talen dezelfde status als het Fries kregen, zou dat betekenen dat er extra geld vrijkomt voor het onderwijs in deze talen.

Zo'n 300.000 mensen hebben de Friese taal als moedertaal. Er zouden in Nederland echter 460.000 mensen met het Turks en 400.000 mensen met het Marokkaans als moedertaal zijn. Het Fries vormt op de Friese basisscholen een vast en verplicht onderdeel van het lespakket. OALT-leerkrachten geven op basisscholen les in de moedertaal van allochtone kinderen. Dit met de bedoeling de kinderen beter Nederlands te laten leren. Op dit ogenblijk zijn er 1400 OALT-leerkrachten.

De Algemene Onderwijsbond (AOB) verloor in juni reeds een rechtszaak over het OALT-onderwijs tegen het ministerie van onderwijs. Volgens de rechter in Den Haag zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het ontslag van de docenten. Ook omdat de onderhandelingen met het ministerie over een sociaal plan voor de bewuste docenten mis liepen, overweegt de vakbond nu om tegen de basisscholen te gaan procederen, aldus AOB-woordvoerder R. Sikkes.