Advies: Citotoets voor kleuters

De Onderwijsraad adviseert om kleuters voordat ze de basisschool bezoeken, een soort van Citotoets te laten afleggen. Wanneer de basisschool is afgerond, dan moet uit een toets blijken wat het kind heeft geleerd en of de school voldoet, zo stelt de raad in een rapport.

Het idee van de Onderwijsraad is niet nieuw. Eerder al deden CDA, VVD en LPF een voorstel om kleuters bij aanvang van de basisschool een taaltest te laten doen. Dat werd toen positief ontvangen.