Oproep tot liberale moslims om te spreken

De Amsterdamse burgemeester Job Cohen (PvdA) heeft liberale moslims opgeroepen om zich meer en harder te uiten. Ze moeten zich openlijk uitspreken tegen haat van fundamentalistische moslims jegens ongelovigen, vóór vrijheid van meningsuiting, tegen antisemitisme en tegen verbaal of fysiek geweld versus joden door Marokkaanse jongens. Dat deed Cohen vrijdagmiddag bij de opening van een serie lezingen in het Tropenmuseum, tegenover een gehoor van veelal liberale moslims.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) opperde onlangs dat de dialoog tussen Arabische groeperingen en joodse organisaties in Nederland moet worden versterkt. Cohen noemde dat een goed voorstel: ''Mag ik u de handschoen toewerpen en u oproepen gesprekken aan te gaan met andere groeperingen in de stad, met andersdenkenden, met andersgelovigen en niet-gelovigen, kortom, met iedereen die in Amsterdam woont? Om zo te werken aan een samenleving waar zoveel mogelijk mensen het gevoel hebben dat zij erbij horen en dat zij meedoen.''

De burgemeester riep zijn gehoor op zelf initiatieven te ontwikkelen om die 'dialoog' op gang te brengen. Hij wil die ideeën dan samen met de liberale moslims uitwerken en uitvoeren.

De lezingenserie in het Tropenmuseum begon vrijdag ter ere van de 60-tigste verjaardag van de uitgesproken liberale moslim professor Nasr Hamid Abu Zayd. Deze strijdt tegen haat van moslims jegens ongelovigen.