Vaticaan twijfels over Turkije's EU lidmaatschap

NorthernStar had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Net voordat Italië over een dikke maand het voorzitterschap van de Europese Unie overneemt, vragen enkele prominente personen binnen het Vaticaan zich openlijk af of Turkije wel geschikt is om lid te worden van de EU.

Volgens Minister van buitenlandse zaken van de pauselijke staat, Aartsbisschop Jean-Louis Tauran, zouden er geografische grenzen voor de EU moeten gelden. Maar veel meer nadruk zou moeten liggen op wat hij noemde "de culturele erfenis van Europa".
Nu de voorbereidingen voor een Europese grondwet doorgaan, wil het Vaticaan meer aandacht voor de Christelijke wortels van Europa.

Een eerste succesje heeft dit al opgeleverd nu in de ontwerptekst opgenomen is dat de status en rechten die nationale wetten aan kerken en religieuze gemeenschappen geven buiten de invloed van Europa blijven.

Met de basistekst is het Vaticaan nog niet tevreden, waarin het specifiek een referentie naar het "religieuze, met in het bijzonder Christelijke, erfgoed" opgenomen wil zien. De algemene omschrijving van "religieus erfgoed" is niet genoeg voor Rome.

Het eventuele lidmaatschap van Turkije noemt het Vaticaan "een extreem gevoelige kwestie", wat het omschrijft als "een zwaar Islamitisch land met een snel groeiende bevolking". "Toetreding tot de EU zou echter wel een hele verbetering zijn voor de kleine christelijke minderheid zijn," aldus Kardinaal Ruini, hoofd van het congres van de Italiaanse bisschoppen.