Paus vraagt om vrede in nachtmis

JunKX had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In de jaarlijkse kestnachtdienst heeft Paus Johannes Paulus II opnieuw gevraagd om vrede. Ook zei hij dat de gelovigen zich moeten bezinnen op de christelijke boodschap van hoop en genade.

De mis was over de hele wereld op vijftig televisiezenders te volgen. In de kathedraal op het Sint Pietersplein in Rome vertelde de paus aan de 10.000 aanwezigen dat de geboorte van Jezus een teken is van God. De dienst ging dan ook vooral over de geboorte, maar hij stipte ook de oorlogen aan.

De paus riep "de leiders van landen en internationale organisaties" op om alles te doen wat mogelijk is voor de vrede, "zeker op de getergde grond van het Midden-Oosten".

De paus leidde de dienst dit jaar voor de vijfentwintigste keer. De conditie van de paus werd naarmate de dienst vorderde steeds slechter. Hij begon de dienst met een heldere stem, maar later brak zijn stem steeds vaker. Hij werd op een mobiel platform vervoerd en bleef aan het einde van de ceremonie steeds zitten.