Geld voor integratie ''weggegooide euro's''

Het mislukken van de integratie is voor een groot deel de schuld van Nederland zelf. Ondanks de bergen geld die ernaar toe gaan verloopt de integratie van minderheden in ons land slecht.

Het integratiebeleid in Nederland kost dit jaar anderhalf miljard euro, twee keer zoveel als in 1998. Volgens professor P. Meurs van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is dit weggegooid geld. Uit een Nova reportage van vanavond blijkt dat de achterstanden van minderheden door het beleid eerder groter dan kleiner worden.

Het integratiebeleid in Nederland was ooit gebaseerd op de gedachte dat de nieuwe medemens vanzelf en zonder dwang zou integreren. Het leren van de Nederlandse taal en cultuur was niet strikt noodzakelijk. Inmiddels is men daar van teruggekomen en wordt het leren van de Nederlandse taal als een pré gezien.

In 1998, toen Nederland nog maar de helft uitgaf van wat we nu aan integratie spenderen, gaf Nederland al van alle Europese landen het meest uit aan projecten die de integratie moesten bevorderen. Volgens professor Meurs koopt Nederland zo zijn verantwoordelijkheid af. ''We willen niet horen dat het niet goed gaat met de integratie en zeggen; we geven er toch veel geld aan uit''.

Rob Oudkerk: ''Uitzetting''

Nederland kent talloze regelingen en subsidies voor allochtonen. Vaak blijken die subsidies gegeven te worden aan stichtingen zonder dat een duidelijk doel van integratie dient. Nova kwam met tal van voorbeelden van stadsdeelraden in Amsterdam die subsidies geven aan zaalvoetbal voor Marokkaanse jongens, Turks koken, eten na de ramadan en allerlei moskeeën. Bij al die gelegenheden verkeren de allochtonen vooral onder elkaar en komen juist helemaal niet in contact met andere alloch- of autochtonen.

De Amsterdamse Wethouder Rob Oudkerk (PvdA) beaamde na het zien van de beelden dat veel subsidies helemaal geen integratie doel dienen. Hij wil dan ook af van een hoop subsidies aan allochtone-instellingen, maar hij zei wel dat het geld wat naar bijvoorbeeld lessen voor allochtone peuters gaat goed besteed is; daardoor kunnen die nu beter Nederlands spreken.
De tijd dat de PvdA met zijn kop in het zand zat is wat betreft Oudkerk voorbij. Geld moet vooral gaan naar projecten die wel de integratie dienen; ''Dus geen geld om apart na de ramadan te eten, maar geld om mét elkaar te eten'', zei Oudkerk.

Oudkerk pleit wel voor een harde aanpak van allochtonen die een inburgeringcursus niet goed doorlopen. Die zouden moeten worden bestraft met boetes of kortingen op de uitkering. Bij nieuwkomers zou men zelfs de verblijfsvergunning moeten kunnen intrekken. Aan de andere kant pleit Oudkerk er wel voor om allochtonen die de cursus goed doorlopen alle kansen te bieden in onze samenleving en hen niet te discrimineren.

-

De komende week zendt NOVA nog drie delen verslag uit van een uitgebreid onderzoek naar integratieprojecten. Deel 1 wordt vannacht om 01.23 nog herhaald of is te zien via www.novatv.nl.