Hygiëne in shoarma-zaken ver te zoeken

Dijck en Knijn hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het is niet best gesteld met de hygiëne in de shoarmatenten die ons land telt. Maar liefst 70% van de zaken voldoet niet aan de regels. De Keuringsdienst van Waren onderzocht 256 zaken in Zuid-Holland en Zeeland, waaruit bleek dat 7 op de 10 de hygiëneregels overtreden.

Zo worden bederfelijke goederen niet op de juiste manier bewaard, is de koeling van etenswaren onvoldoende en is het niveau van schoonmaken ook verre van perfekt.

De dienst gaat naar aanleiding hiervan het aantal controles fors opvoeren.