Natuurlijke bronnen op Aarde raken op

SKeLeToN had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Wanneer de rijke landen in het huidige tempo doorgaan met consumeren, dan zijn er over 50 jaar niet meer voldoende natuurlijke bronnen voor de steeds groter wordende wereldbevolking. Dit staat in een rapport dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) komende week presenteert.

Het rapport is erg somber over de kansen op een duurzaam bestaan voor de mensen op aarde op lange termijn. Als er de komende jaren niets verandert, zal men uiteindelijk zijn toevlucht moeten zoeken op andere planeten. Maar daar dat laatste nogal science-fiction is, zit er niets anders op dan het consumptiepatroon drastisch te veranderen.

Door toedoen van de mensen is er de afgelopen 30 jaar ongeveer 30% van de natuurlijke wereld verloren gegaan. Vooral bossen, die het broeikasgas CO2 opnemen, zijn in hoog tempo verdwenen. Ook de diversiteit aan soorten dieren en planten op land en in zee, is flink verminderd. Van veel zoetwatersystemen is helemaal niets meer over.

Amerika

Het WNF-rapport komt ruim een maand voor de top voor duurzame ontwikkeling in Zuid-Afrika. Daar moeten concrete afspraken worden gemaakt over vraagstukken als bestrijding van de armoede en bescherming van het milieu.

Voor een succesvol resultaat is de aanwezigheid van de Amerikaanse president Bush gewenst. Door het ruime consumptiepatroon in de Verenigde Staten wordt dat land in hoge mate verantwoordelijk gehouden voor de teloorgang van natuurlijke hulpbronnen.