Jeugd leeft ongezond

De Nederlandse jongeren leven nog steeds ongezond. Zo rookt 44 procent van de 15- tot 19-jarigen, drinkt bijna 40 procent geregeld vijf of meer glazen alcohol en is het gebruik van softdrugs bij scholieren in de laatste tien jaar met 30 procent toegenomen.

Dit zijn de resultaten uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De resultaten staan in het rapport Tijd voor gezond gedrag.

Bij specifieke groepen in de bevolking. Personen met een lage economische en sociale positie roken en drinken het meest.De helft van de mannen in deze groep rookt, tegenover 37 procent in de totale mannelijke bevolking. Het percentage dat alcohol drinkt is ongeveer 14 tegenover 9 procent in de groep met een hoge sociaal-economische status.

Risicogedrag is veel voorkomend bij allochtonen.Maar de groep is te divers om een goed beeld te krijgen aldus het RIVM.In tegenstelling tot de jongeren zijn de ouderen de laatste tien jaar juist gezonder gaan leven.

Het RIVM denkt dat voorlichting niet afdoende is om de jongeren gezonder te laten leven.
"De omgeving bepaalt voor een groot deel hoe iemand zich gedraagt. We moeten bijvoorbeeld jongeren de kans geven om te sporten door sporthallen te bouwen. In supermarkten moet beter worden aangegeven wat gezond is en wat niet", vertelt een woordvoerder van de RIVM.